Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2018 - 2019

  01/11/2018

LỊCH HỌC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 13 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới