Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2022-2023

  28/10/2022

THỜI KHÓA TUẦN 12 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/10/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 12 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới