Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2021-2022

  27/10/2021

THỜI KHÓA TUẦN 12 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 12 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới