Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2019 - 2020

  26/10/2019

LỊCH HỌC TUẦN 12 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 12 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới