Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2021 - 2022

  21/10/2021

THỜI KHÓA TUẦN 11 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 11 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới