Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2018 - 2019

  19/10/2018

LỊCH HỌC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 11 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới