Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2022-2023

  14/10/2022

THỜI KHÓA TUẦN 10 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 10 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới