Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2021-2022

  13/10/2021

THỜI KHÓA TUẦN 10 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 10 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới