Thời khoá biểu tuần 10 năm học 2020 - 2021

  15/10/2020

LỊCH HỌC TUẦN 10 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 10 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới