Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2018 - 2019

  12/10/2018

LỊCH HỌC TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 10 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

 

Bình luận

Tin tức mới