Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2018-2019 (Khóa 8)

  27/07/2018

LỊCH HỌC TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch tập tập trung và lịch học đối với sinh viên Khóa 8 (2018-2021) tuần 1 như sau:

Bình luận

Tin tức mới