Thời khóa biểu tuần 09 năm học 2022-2023

  07/10/2022

THỜI KHÓA TUẦN 09 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 09 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới