Thời khóa biểu tuần 09 năm học 2019 - 2020

  04/10/2019

LỊCH HỌC TUẦN 09 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 09 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới