Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2022-2023

  30/09/2022

THỜI KHÓA TUẦN 08 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 08 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới