Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2021-2022

  29/09/2021

THỜI KHÓA TUẦN 08 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 08 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới