Thời khoá biểu tuần 08 năm học 2020 - 2021

  05/10/2020

LỊCH HỌC TUẦN 08 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 08 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới