Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2019 - 2020

  28/09/2019

LỊCH HỌC TUẦN 08 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 08 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới