Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2021-2022

  23/09/2021

THỜI KHÓA TUẦN 07 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 07 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới