Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2019 - 2020

  20/09/2019

LỊCH HỌC TUẦN 07 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 07 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới