Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2022-2023

  14/09/2022

THỜI KHÓA TUẦN 06 NĂM HỌC 2022-2022

Áp dụng từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 06 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới