Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2021 - 2022

  15/09/2021

THỜI KHÓA TUẦN 06 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 06 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới