Thời khoá biểu tuần 06 năm học 2020 - 2021

  18/09/2020

LỊCH HỌC TUẦN 06 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 06 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới