Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2019 - 2020

  13/09/2019

LỊCH HỌC TUẦN 06 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 06 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới