Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2022-2023

  07/09/2022

THỜI KHÓA TUẦN 05 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 05 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới