Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2021 - 2022

  09/09/2021

THỜI KHÓA TUẦN 0 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 05 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới