Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2019 - 2020

  06/09/2019

LỊCH HỌC TUẦN 05 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 05 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới