Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2022-2023

  02/09/2022

THỜI KHÓA TUẦN 04 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 04 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới