Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2021 - 2022

  01/09/2021

THỜI KHÓA TUẦN 04 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 04 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới