Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2019 - 2020

  29/08/2019

LỊCH HỌC TUẦN 04 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 04 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới