Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2022-2023

  26/08/2022

THỜI KHÓA TUẦN 03 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 03 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới