Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2019 - 2020

  23/08/2019

LỊCH HỌC TUẦN 03 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 03 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới