Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2022-2023

  17/08/2022

THỜI KHÓA TUẦN 02 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 02 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới