Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2021-2022

  19/08/2021

THỜI KHÓA TUẦN 02 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 02 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới