Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2020 - 2021

  22/08/2020

LỊCH HỌC TUẦN 02 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 02 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới