Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2019 - 2020

  16/08/2019

LỊCH HỌC TUẦN 02 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 02 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới