Thời khóa biểu tuần 01 năm học 2022-2023

  09/08/2022

THỜI KHÓA TUẦN 01 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 01 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới