Thời khóa biểu tuần 01 năm học 2021-2022

  11/08/2021

THỜI KHÓA TUẦN 01 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 01 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới