Thời khóa biểu tuần 01 năm học 2020 - 2021

  15/08/2020

LỊCH HỌC TUẦN 01 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 01 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới