Thời khóa biểu tuần 01 năm học 2019 - 2020

  09/08/2019

LỊCH HỌC TUẦN 01 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 01 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới