Thông báo khai giảng lớp Y sỹ đa khoa

  16/02/2017    Lượt xem : 3713

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường được trang bị lượng kiến thức đầy đủ về ngành Y, đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như phát triển bản thân.