Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

  26/04/2021    Lượt xem : 1388

Thực hiện quy định của Nhà nước về nghỉ Lễ ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động Mùng 1 tháng 5. Trường Cao đẳng Y - Dược Asean thông báo lịch nghỉ Lễ như sau:

Thông báo Kết quả tuyển dụng

  15/03/2017    Lượt xem : 3737

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Truyền thông và Tuyển sinh phỏng vấn ngày 13 tháng 11 năm 2018 như sau: