Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019

  24/05/2018    Lượt xem : 3458

Đẩy mạnh hình thức đăng xét tuyển trực tuyến năm 2019 là nhằm giảm bớt phiền hà cho thí sinh, phụ huynh; tăng chính xác, khách quan.

Thông báo Kết quả tuyển dụng

  15/03/2017    Lượt xem : 3737

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Truyền thông và Tuyển sinh phỏng vấn ngày 13 tháng 11 năm 2018 như sau: