Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2018 - 2019

  04/07/2019    Lượt xem : 3222

hực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tế, Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè các lớp Cao đẳng Khóa 6, 7, 8 như sau: