Thông báo lịch thi tốt nghiệp Khóa 6 (2016-2019)

  15/06/2019    Lượt xem : 2907

Căn cứ vào tiến độ đào tạo của sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 6, Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo lịch thi tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng Dược, Điều dưỡng Khóa 6 (2016-2019) như sau: