Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

  26/04/2021    Lượt xem : 928

Thực hiện quy định của Nhà nước về nghỉ Lễ ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động Mùng 1 tháng 5. Trường Cao đẳng Y - Dược Asean thông báo lịch nghỉ Lễ như sau: