Thông báo khai giảng lớp Y sỹ đa khoa

  16/02/2017    Lượt xem : 1090

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường được trang bị lượng kiến thức đầy đủ về ngành Y, đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như phát triển bản thân.

Thông báo Kết quả tuyển dụng

  15/03/2017    Lượt xem : 654

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Truyền thông và Tuyển sinh phỏng vấn ngày 10 và 14 tháng 03 năm 2017 như sau: