Thông báo Kết quả tuyển dụng

  15/03/2017    Lượt xem : 4042

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Truyền thông và Tuyển sinh phỏng vấn ngày 13 tháng 11 năm 2018 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Y sỹ đa khoa

  16/02/2017    Lượt xem : 3713

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường được trang bị lượng kiến thức đầy đủ về ngành Y, đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như phát triển bản thân.