THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023

  26/07/2023    Lượt xem : 675

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN thông báo tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy năm 2023

Quy chế tuyển sinh năm 2022

  01/04/2022    Lượt xem : 2847

Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng (cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông, cao đẳng văn bằng 2) năm 2022