Thông báo lịch thi tốt nghiệp Khóa 6 (2016-2019)

  15/06/2019    Lượt xem : 1977

Căn cứ vào tiến độ đào tạo của sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 6, Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo lịch thi tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng Dược, Điều dưỡng Khóa 6 (2016-2019) như sau:

Thông báo Kết quả tuyển dụng

  15/03/2017    Lượt xem : 2499

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Truyền thông và Tuyển sinh phỏng vấn ngày 13 tháng 11 năm 2018 như sau: