Thời cơ cho ngành Điều dưỡng tại ASEAN College

  27/12/2016    Lượt xem : 3680

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2016, tại trường cao đẳng ASEAN, GIZ đã tổ chức Lễ khai giảng cho 125 học viên học tiếng Đức. Tới dự Lễ khai giảng có bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Harald Kuhne - Vụ trưởng - Bộ Kinh tế v

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :