Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2019

  23/08/2019
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 20 tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019

Phòng đào tạo nhà trường thông báo lịch tập trung nhận lịch học và nhận lớp như sau:

1. Thời gian tập trung:

- 8h00 ngày 03 tháng 09 năm 2019

2. Địa điểm tập trung và học tập:

Trường Cao đẳng Y - Dược Asean. Km15, quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

3. Lưu ý:

- Sinh viên tập trung đúng giờ để nghe phổ biến quy chế và nhận lớp

- Mọi thông tin liên hệ Phòng công tác học sinh sinh viên 0221.627.9816

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

Bình luận

Tin tức mới